logga

RTPK besöker Anders Hanser i hans biograf och ser filmen om Sven Hedin.

den 15 november 2012.

Anders Hanser producerar filmer och bildspel med innehåll av kultur och näringsliv. Filmerna visas i egen biograf på Kommendörsgatan på Östermalm i Stockholm. Gå in på Hansers websida och läs om de olika produktionerna, se utdrag ur dessa. Studera gärna videoavsnitt från Sven Hedin-filmen som vårt besök denna gång handlade om. Tidigare har RTPK varit på besök och sett flera filmer ur Anders Hansers fantastiska produktion. Länk till websidan: http://www.hanser.se/

______________________________________

Text: Gert Ahlberg

Sven Hedin - en film

Torsdagen den 15 november var ett 40-tal av Stockholmsavdelningens pensionärer på Kulturbiografen och såg ett program om Sven Hedin och Sidenvägen. Programmet bygger på boken "Äventyr på riktigt" av Axel Odelberg och är ett samarbete mellan honom och Anders Hanser.

Vi fick följa Hedins expeditioner i Centralasien med både gamla bilder och teckningar och nytagna bilder och filmer från platser som Hedin besökte. Sven Hedin var en mycket framstående fotograf och bildkonstnär. Gamla bilder och teckningar finns bevarade på Etnografiska muséet i Stockholm.

På den första expeditionen mellan åren 1893 och 1897 reste Sven Hedin genom bl a Pamir, Tarimbäckenet med Taklamakanöknen och norra Tibet. Han tillryggalade en ca 26 000 km varav 3 500 km inte hade utforskats tidigare. Han fann bl a ruinerna av Danda Oilik, en stad som sjunkit i sanden. Resan höll på att kosta honom livet på grund av vattenbrist. Några av deltagarna i exeditionen fick sätta livet till och även flertalet av lastdjuren dog.

Hedin upptäckte saltsjön Lop Nor, den vandrande sjön, i Taklamakan. Sjön fick sitt vatten från floden Tarim men torkade ut och bildade en saltöken. Hedin hade en teori om sjöns vandring mellan två lägen och det bevisades senare att hans teorier var riktiga.

Den andra expeditionen varade mellan 1899 och 1902. Han kartlade Tibet, försökte nå Lhasa utan att lyckas. Han fann den försvunna staden Loulan.

Hedins tredje expedition i centralasien pågick 1905 - 1909 då huvudsakligen i Tibet. Han fann en stor bergskedja norr om Himalaya som han kallade Transhimalaya samt kartlade stora delar av Tibet. När Sven Hedin kom hem beskrev han tibetanerna som fredliga och gästvänliga men berättar att många myndighetspersoner enligt order uppifrån motarbetar alla kontakter med européer. Sven Hedin ansåg att detta var ett sätt för kineserna att motarbeta europeiskt inflytande i Tibet. Misstänksamheten mot européer tvingade Sven Hedin att tidvis förklä sig till tibetansk fåraherde.

Mellan 1927 och 1935 ledde Sven Hedin den svensk-kinesiska expeditionen till Centralasien, hans fjärde expedition. Denna gången var expeditionen bilburen. Detta orsakade många förseningar då bilarna fastnade i sanden, gick sönder med långa reparatiner som följd. Vid tidigare expeditioner hade Hedin varit ensam västerlänning, men nu var han ledare för ett stort antal svenska och kinesiska vetenskapsmän. Expeditionen finansierades bl a av Lufthansa som hade som villkor att man skulle undersöka möjliga platser för mellanlandningar på en planerad flyglinje från Berlin till Shanghai. Militärguvernören i Sinkiang förbjöd flygningar över sitt område och då tog finansieringen från Lufthansa slut. Hedin lyckades då få finansiering från svenska staten och privatpersoner och efter förhandlingar med den nye makthavaren i Peking, Chiang Kai-shek, kunde expeditionen fortsätta.