Televisionen i Göteborg 50 år den 17 november 2005 .

(Läs hela historien som sammanfattas i skriften Göteborgs-tv 25 år. (OBS PDF-fil))

Den 18 november 1955 kunde man läsa i Aftonposten. ”I går syntes Kalle Anka på TV- skärmen i Göteborg och han hördes också. Sändningarna från Chalmers kommer i fortsättningen innehålla både bild och ljud. Därmed har televisionen tagit ett stort steg framåt”
1955 hade Göteborgs televisionsnämnd bildats och den bestod av representanter från Göteborgs stad, Televerket, Chalmers och Radiotjänst. Nämnden lånade sändare och annan utrustning för att kunna sända TV över Göteborg. Vi var två som skötte tekniken och jag och två flickor på Chalmers annonserade programmen. Sändare och studioutrustning i form av film- och diascanner samt ljudutrustning var placerad inom Chalmersområdet. Någon kamera hade vi inte i början men en enkel vidikonkamera lånades in vid något tillfälle. De filmer vi sände var lånade filmer av olika slag och vi hade sändningar varje kväll. I början av 1956 tog Sveriges Radio över programansvaret, läs Nils Dahlbeck, och Bo Orelöv flyttade ner från Stockholm. Senare kom Allan Moberg och Leif Holtelius. Utrustningen utökades med en vidikonkamena så vi kunde producera enklare program med Gerd Edwards som producent. Vi fick ner nyhetsfilm från Stockholm, TV journalen, som återutsändes över Chalmerssändaren och sedan skickade vi filmen vidare till Malmö där Gunnar Ollén tog filmen till Köpenhamn för utsändning över Skåne.
1956 byggdes en mottagarutrustning uppe i en av masterna på Grimetonstationen vid Varberg och den tog emot TV-bilder från Köpenhamns sändare som via två länkhopp till Göteborg gjorde att vi kunde sända Eurovisionsprogram över Chalmerssändaren.
1957 byggdes den första länkförbindelsen av ASA och medhjälpare från Stockholm till Göteborg. Bilden togs emot i Norrköping och länkades sedan med några hopp till Göteborg. Janne Carlstrand och Roland Önesand hade hand om sträckan väster om Vättern och Bengt Eriksson (BU) sträckan från Norrköping till Omberg. Vi kunde då sända Stockholms-program, egna producerade program och Eurovision över Göteborg.
1958 anställdes liveteamet i Göteborg med OB 41 som produktionenhet och i provisoriska lokaler på Svenska Mässan startade verksamheten, Arne Arnbom var producent. I början av 1959 byggdes vår egen provisoriska studio på Delsjövägen, som fick namnet Synvillan av Göteborgarna. Planeringen av ett Radiohus hade startat redan 1945 och när televisionen kom behövdes större tomtmark och flera alternativa platser undersöktes för att slutligen hamna på Delsjövägen. Namnet Synvillan följde med till Radio- TV huset som invigdes hösten 1970.
Nu skall man ju flytta från Delsjövägen till Hasselbladshuset på andra sidan älven. Johan von Utfall, Björn Berntson och Erik Mattson med flera som arbetade med att få den tomt vi i dag har på Delsjövägen, roterar nog i sina gravar.
Staffan Bengtsson skriver i sina minnen att han inte haft kontakt med mig under senare år och därigenom slipper mina dåliga Göteborgsvitsar. Här får han ytterligare en. Vad kallas pylonerna som håller upp taket på Nya Ullevi? Fotbollspelarna.


Lars-Inge Bäckström

Läs hela historien som sammanfattas i skriften Göteborgs-tv 25 år. (OBS PDF-fil)