Värdet i dokumentärfilm


Återvändarna till Nås berättar i Nås prostgård

Rune Lindströms film om Nås böndernas utvandring till det Heliga landet en sommardag 1896.

1966 hade jag tillfälle att tillsammans med Rune Lindström spela in en film i Nås om utvandringen till Jerusalem. Bilder togs i Nås och Jerusalem.
Denna film innehöll många intervjuer av en del som utvandrade från Nås 1896.
Runes manus baserades på Selma Lagerlöfs bok Jerusalem 1-2.

Rune Lindströms film från 1966 blev en dokumentär,där de som var med på utvandringen minns när hästskjutsar åkte mot Vansbro station.

Är Runes film från 1966 den som kommer närmare verkligheten än Selmas bok?
Många är det ju som berättar i filmen och verkligen upplevde utvandringen på plats.
De första åren i Jerusalem dog ju de flesta av hetta och pestilens.

Nåskullan Maria Mattson, var en av de som inte följde med, hon berättar och minns trots att hon var en liten flicka. Helgumpredikanten hade sagt att det skulle regna eld och svavel över Nås över dom som inte följde med till det heliga landet.
Men på morgonen när de skulle åka var det blå himmel.
Mitt på dagen när dom åkte kom det tjocka moln upp på himmeln och över Nås blev ett riktigt oväder.
I Jerusalem berättar Missis Spafford och Helgums dotter Edith Larsson blev ju svensk konsul i Jerusalem.


Lars Ramsten intervjuar de tre Nåsflickorna


Vi sitter och lyssnar på Nagran vid Station 1 på Via Dolorosa

I Nås upplevde riksdagens förre talman Anders Olsson avresan när han stod vid vägen och höll sin fars hand, när hästar och vagnar passerade på väg till Vansbro station.
Bajer Anna och Elis Heimgård minns i filmen. De tre sista överlevande som var med på resan 1896 kunde vi intervjua i Jerusalem där de bodde bredvid American Colony Hotell som låg vid Nablos Road som 1966 i november skilde Palestina från Israel.
I ett hörn av kolonien hittar man de som ännu lever kvar av de som en julidag 1896 lämnade den lilla socknen i Västerdalarna för att invänta frälsarens ankomst till hans heliga stad Jerusalem.


Hol-Katrin och Hol-Kristin utanför American Coloni vid Nablos Road i Jerusalem

Men efter sexdagarskriget 1967 blev hela Jerusalem Israel. Just detta krig dödade gästgivar Maria Matsson. Hon finns med på de bilder vid intervjun som Lars Ramsten höll med tvillingsystrarna Hol Katrin som forfarande bor i kolonien medan systern Hol Kristin kommit från Amerika till deras gemensamma högtidsdag.

Tvillingsystrarna var 9 år den gången och vid 27 års ålder gifte sig Kristina och bosatte sig i Amerika. Inför den gemensamma 80 årsdagen har systrarna förenats i Jerusalem efter 53 år.
Selma Lagerlöfs slutvinjett om Nåsbonden som tänker från morgon till kväll "på en frisk klar älv", det är ett värdigt slut.Filmen ”DE VANDRADE TILL SION” av Rune Lindström är nog i många avseenden så dokumentär man kan begära utan kärlekshistorier.

Så tycker fotografen vid inspelningen i Nås och Jerusalem 1966.
Lennart Österlund


Hol-Katrin och Hol-Kristin i Jerusalem